mei 20

Kwaliteitsmanagement is géén aparte opgave

Kwaliteitsmanagement… iedereen heeft daar een beeld bij. Zaken regelen zodat kwalitatief goede zorg en dienstverlening aan de cliënt geleverd kan worden. Prima. En verder…? Zijn er andere zaken te regelen die niet direct of indirect verbonden zijn aan het leveren van kwaliteit? Zoals?

Veel zorgorganisaties zijn serieus bezig met het opzetten, ontwikkelen of onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem. Interne auditoren worden getraind, de kwaliteitsfunctionaris schuift regelmatig aan bij het MT, fraaie rapportages over incidenten en tevredenheidsonderzoeken zien het licht en vinden hun weg naar de bestuurders, etc. Allemaal goede en belangrijke zaken. Bovendien: ik begrijp hoe zaken ontstaan zijn.

Wat mij toch dwars zit is…

  • Dat er vaak nog een aparte functionaris nodig is die juist de sleutelrol vervult in het kwaliteitsmanagement
  • Dat in de aanloop naar een externe audit opeens van alles nog op orde gebracht moet worden
  • Dat… kwaliteitsmanagement in de zorg meestal een apart onderwerp is in plaats van geïntegreerd in alle processen en activiteiten!

Er zíjn allerlei onderwerpen die aandacht vragen en die hebben echt niet altijd direct een relatie met de kwaliteit aan de cliënt. Maar zijn er activiteiten of processen in een zorgorganisatie die op geen enkele manier invloed hebben op de kwaliteit voor de cliënt?

De waarde voor kwaliteit van zorg?

Een favoriete uitspraak van mij is: ”als een proces géén waarde toevoegt, moet je er direct mee stoppen”. Wat mij betreft geldt dat ook voor onderwerpen die geen enkele (directe of indirecte) bijdrage leveren aan de kwaliteit.

Laten we stoppen met  inspanningen die niet echt helpen, die we doen voor de externe audit, voor de ISO of HKZ, die afleiden van de kernwaarden en de maatschappelijke opdracht. Stoppen met ‘window dressing’.
Laten we ons afvragen wat, naast het voldoen aan wet- en regelgeving, de organisatie kan helpen nog steviger te staan en nog betere zorg te leveren.
Dát goed doen, wordt als slagroom op de taart beloond met een certificaat!

Wat mij betreft heeft alles dat  in een zorgorganisatie speelt, direct of indirect te maken met de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. En dus is kwaliteitsmanagement geen aparte opgave.

Meer weten?

Lees over de waarde van contextmanagement.
Lees over de mogelijke rol van risicomanagement.
Lees over de zin en onzin van het kwaliteitshandboek

Maurits Dekker

Volg me op LinkedIn

Over Maurits

Ik ondersteun organisaties bij het integreren van kwaliteitsmanagement in alle management-, ondersteunende- en zorg / begeleidingsactiviteiten van een organisatie die gericht zijn op het leveren van goede zorg en tevreden klanten. Hierdoor ontstaat één geheel waarin kwaliteitsmanagement géén aparte ‘opgave’ meer is. Het helpt de doelstellingen van de organisatie te realiseren en de zorg te leveren die aansluit bij de missie van de organisatie én de wensen en behoeften van de klanten. M.a.w.: terug naar de bedoeling..Misschien vindt u dit ook interessant