mei 21

Heb vertrouwen in de zorgprofessional

Meten is goed, vertrouwen is beter…

Zorgmedewerkers lopen niet rond met een ingebouwd metertje, de zorgmedewerker is geen apparaat of machine die je kan kalibreren, ijken of programmeren. Geef de zorgprofessional ruimte en dus vertrouwen!

Zorg is mensenwerk. Het product of de dienst die geleverd wordt, moet afgestemd zijn op de wensen en eisen van de cliënt. Het resultaat moet goed zijn! De manier waarop de zorg geleverd wordt, is daarbij  minstens zo belangrijk als het resultaat.

Natuurlijk kan (en moet) je ook in de zorg op kritische punten in het zorgproces bekijken of het goed gaat. Maar mensen lopen niet rond met een ingebouwd metertje, de zorgmedewerker is geen apparaat of machine die je kan kalibreren, ijken of programmeren.  En dat is maar goed ook.

Professioneel variëren

Goede zorg  wordt niet geborgd door standaard dienstverlening.

En dus zullen we erop moeten vertrouwen dat de zorgprofessional deze signalen oppakt en in het zorgproces een plekje geeft. Dat is niet te sturen. Dat moeten we over laten aan  betrokken medewerkers!

Uiteraard spelen zaken als deskundigheid, vaardigheid, ervaring, werkomstandigheden een enorme rol, maar deze zijn op zichzelf allemaal geen garantie voor het behalen van het gewenste resultaat. Het zijn randvoorwaarden voor goede zorg.

Kwaliteit op maat

Het mooie is dat we zeer goed opgeleide en deskundige zorgprofessionals hebben die met een enorme passie en toewijding hun vak verstaan.

Mooie woorden… en wat betekent dit voor kwaliteitsmanagement:

  1. Stel goed vast wat het eindresultaat moet zijn. Uiteraard is de cliënt daarin maatgevend.
  2. Zorg dat de focuspunten (doelstellingen) van de organisatie (uit)gedragen worden door de medewerkers
  3. Bepaal met elkaar of en zo ja waar er tussentijdse checks moeten zijn
  4. Laat de professional de regie hebben in het vaststellen van de risico’s in het zorgproces en of die acceptabel zijn dan wel aanvullende maatregelen behoeven
  5. Zorg dat de focuspunten (doelstellingen) van de organisatie gedragen worden door de medewerkers
  6. Kijk goed waar dingen misgaan, stel vast of het erg is, spoor de oorzaak op en verbeter
  7. Timmer niet alles dicht met procedures en werkinstructies, maar geef de professional de ruimte
  8. Laat het opleidingsbeleid aansluiten bij wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt en waar de behoeftes van de medewerkers liggen
  9. Werk vanuit ruimte en vertrouwen in elkaar: professionals, staf en management

Vertrouwen in de professional

Want: Een kwaliteitsmanagementsysteem werkt als je met je hand op je hart kan zeggen: ”wij doen het goed” én als wij het niet goed doen, willen wij dat weten én als wij het weten, gaan we ervoor zorgen dat wij het goed gaan doen.

Maurits Dekker

Volg me op LinkedIn

Over Maurits

Ik ondersteun organisaties bij het integreren van kwaliteitsmanagement in alle management-, ondersteunende- en zorg / begeleidingsactiviteiten van een organisatie die gericht zijn op het leveren van goede zorg en tevreden klanten. Hierdoor ontstaat één geheel waarin kwaliteitsmanagement géén aparte ‘opgave’ meer is. Het helpt de doelstellingen van de organisatie te realiseren en de zorg te leveren die aansluit bij de missie van de organisatie én de wensen en behoeften van de klanten. M.a.w.: terug naar de bedoeling..Misschien vindt u dit ook interessant