Kwaliteit in de zorg... 

Een bureaucratisch keurslijf?

Heeft u een dagtaak aan vinkjes zetten / verantwoording afleggen? Zou u liever zien dat audits, meldingen, klachten, onderzoeken, contextanalyses en verbeterplannen een gewenste bijdrage aan de zorg leveren?
Ik voer hier graag een gesprek met u over.

Maurits Dekker - kwaliteitsadviseur zorgorganisaties Achterhoek

Over Maurits

Op mijn 17e wilde ik verpleegkundige worden! Ik had het prima naar mijn zin op de opleiding, tótdat iemand met het ‘punten-afteken-boekje’ in de hand op mijn vingers kwam kijken om te beoordelen of ik de handeling wel goed uitvoerde.
Als ik het 3 keer goed had gedaan kreeg ik een handtekening.
Dit stond mij tegen. Ik besloot een andere koers te varen...

Mijn visie op kwaliteit van zorg

Hoe neem je verantwoordelijkheid in plaats van dat je steeds verantwoordelijkheid moet afleggen?

De zorg verdient kwaliteitsmanagement op maat

We maken ons met elkaar (terecht) zorgen over de vraag of we onze cliënten nog wel kunnen bedienen door een enorm tekort aan medewerkers. En tegelijkertijd accepteren we dat we veel tijd en geld steken in het in stand houden van kwaliteitsmanagementsystemen (en de toetsing daarvan) die niet doen wat ze moeten doen! Lees hier hoe dat wel.

Mijn visie op kwaliteit in de zorg

Vertrouw erop dat de zorgprofessional héél goed weet wat de risico’s zijn in de kritische processen.
Voor dit vertrouwen is mijns inziens de werkwijze beschreven in onderstaand artikel noodzakelijk.

Kwaliteitsmanagement is géén aparte opgave

Ik zie vaak een bijzonder serieuze benadering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Interne auditoren worden getraind, de kwaliteitsfunctionaris schuift regelmatig aan bij het MT, fraaie rapportages over incidenten en tevredenheidsonderzoeken zien het licht en vinden hun weg naar de bestuurders.

Een effectieve kwaliteitsslag behalen?

Natuurlijk heeft uw zorgorganisatie een kwaliteitsmanagementsysteem. Waarschijnlijk ook gecertificeerd (ISO 9001:2015, HKZ, NEN 15224,…)
Veel zorgorganisaties doen hun uiterste best van het kwaliteitsmanagement iets moois te maken. Toch valt dat niet mee.
Er ‘moet’ veel. Tekortkomingen bij de externe audit zijn vervelende zaken, werken demotiverend. 


Wat zou er binnen uw organisatie veranderen als... 

  • kwaliteitsmanagement echt helpt zicht te houden op de kritische processen...
  • medewerkers gemotiveerd zijn hun bijdrage daaraan te leveren…
  • de verbetersystematiek diep geïntegreerd is in de beleidsprocessen…
  • risicomanagement een wezenlijke bijdrage levert aan de werkdruk van de professionals…
  • interne audits, incidentenmeldingen, klachten, tevredenheidsonderzoeken, contextanalyse, etc. de gedroomde / gewenste bijdrage aan de zorg leveren.

Hoe dicht staat uw organisatie bij bovenstaande resultaten?
Ik ga graag in gesprek met u hierover. 

Hoe dicht staat uw organisatie bij bovenstaande resultaten?

Ik ga graag in gesprek met u hierover.