Kwaliteit in de zorg...
een bureaucratisch keurslijf? 

  • Is er weinig draagvlak voor kwaliteitsmanagement in uw organisatie?
  • Is verbetersystematiek onvoldoende geïntegreerd in de beleidsprocessen?
  • Heeft u een dagtaak aan vinkjes zetten / verantwoording afleggen?

Zou u liever zien dat audits, meldingen, klachten, onderzoeken, contextanalyses en verbeterplannen een gewenste bijdrage aan de zorg leveren?
Doe de quickscan en ontdek welke mogelijkheden tot verandering u heeft in uw organisatie.

EN ZIE DIRECT WAAR U STAAT MET DE KWALITEIT IN UW ORGANISATIE

Waar kan ik u en uw organisatie mee helpen?

Wilt u een kwaliteitsmanagementsysteem op maat, dat uw organisatie als gegoten zit?
Dat gedragen wordt door alle medewerkers van de organisatie?
Dat ondersteunt bij het verhogen van de tevredenheid van cliënten en medewerkers?

Artikelen

leest u graag outside-the-box inzichten?

In de artikelen die ik graag met u wil delen op deze website laat ik een ander geluid horen. Outside-the-box inzichten die u laten nadenken over de manier hoe kwaliteit in uw organisatie ingevuld wordt. Lees mijn artikelen en ontdek nieuwe wegen.

Quickscan

wilt u uw verantwoordelijkheid nemen?

Wilt u uw verantwoordelijkheid nemen in plaats van verantwoording afleggen? Dit valt niet altijd mee. Er ‘moet’ veel. Ontdek nu hoe effectief uw kwaliteitssysteem is. Doe de quickscan en krijg direct een beeld waar uw organisatie staat.

Strategiegesprek

Wilt u uw doelstellingen realiseren?

Hoe realiseert u de doelstellingen van uw organisatie? Hoe levert u zorg die aansluit bij de kernwaarden van de organisatie én de wensen en behoeften van de klanten? In een persoonlijk gesprek geef ik u graag handreikingen voor uw organisatie.

Mijn visie op kwaliteit in de zorg

Hoe neem je verantwoordelijk in plaats van dat je steeds verantwoordelijkheid moet afleggen?

‘De omgeving van uw zorgorganisatie: ‘klein bier?’
“Zoals een goede bestuurder betaamt kijk ik altijd naar de context waarin onze organisatie opereert, ik wil geen bijeenkomst beleggen[...]
Een duur systeem voor het kwaliteitshandboek: zin of onzin?
Het kwaliteitshandboek, wat moeten we er mee? In dat artikel geef ik vier handvatten om hier een richting in te[...]
Risico’s accepteren in de zorg, kan dat?
Is risicomanagement het zoveelste managementspeeltje dat niet direct met de uitvoering van de zorg te maken heeft?In dit artikel geef[...]
Ik bepaal dat zelf wel! Kaders stellen in de zorg.
Elke manager in de zorg loopt met enige regelmaat tegen deze vraag aan. Als verantwoordelijke wilt u dat uw team[...]

Over maurits Dekker

Op mijn 17e wilde ik verpleegkundige worden! Ik had het prima naar mijn zin op de opleiding, tótdat iemand met het ‘punten-afteken-boekje’ in de hand op mijn vingers kwam kijken om te beoordelen of ik de handeling wel goed uitvoerde.

Als ik het 3 keer goed had gedaan kreeg ik een handtekening.
Dit stond mij tegen. Ik besloot een andere koers te varen...

Maurits Dekker - Kwaliteitsadviseur in de zorg

In gesprek over kwaliteit in de zorg

Ik houd van persoonlijk contact!
Ik ontmoet u graag om vrijblijvend eens kennis te maken.

wat vind ik van kwaliteit in de zorg?

1


KWALITEITSMANAGEMENT IS GÉÉN APARTE OPGAVE

Ik zie vaak een bijzonder serieuze benadering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Interne auditoren worden getraind, de kwaliteitsfunctionaris schuift regelmatig aan bij het MT, fraaie rapportages over incidenten en tevredenheidsonderzoeken zien het licht en vinden hun weg naar de bestuurders.
Bij kwaliteitsmanagement let ik hier op...

2


de zorg verdient kwaliteitsmanagement op maat

We maken ons met elkaar (terecht) zorgen over de vraag of we onze cliënten nog wel kunnen bedienen door een enorm tekort aan medewerkers. En tegelijkertijd accepteren we dat we veel tijd en geld steken in het in stand houden van kwaliteitsmanagementsystemen (en de toetsing daarvan) die niet doen wat ze moeten doen! Lees hier hoe dat wel.

DE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT TELT

3


Vertrouwen in de zorgprofessionals

Vertrouw erop dat de zorgprofessional héél goed weet wat de risico’s zijn in de kritische processen.
Voor dit vertrouwen is mijns inziens deze werkwijze noodzakelijk.

Vertrouwen in de zorgprofessionals

     maurits is een buitenboordmotor    

"Een gestructureerde PDCA-cyclus en - als kers op de taart - een nieuw HKZ kwaliteitscertificaat. Dat zijn de resultaten die Symbol-associate Maurits Dekker in een jaar tijd met GGD Groningen behaald heeft. “Maurits heeft ons als buitenboordmotor geholpen om een eindje stroomopwaarts te komen. Nu roeien we zelf weer verder.”

“Als instelling moet je primair je eigen zaken op orde krijgen. Ik ben daarom altijd gezond kritisch op externe adviseurs. In 2017 lagen er echter een aantal tijdrovende vraagstukken op tafel, waaronder een verlopen HKZ kwaliteitscertificaat en een bijna vergeten PDCA-cyclus. Ik heb toen een nieuw beleidsplan gemaakt, met als doel om weer mee te doen met wat gebruikelijk is in onze sector. 

Maar om dat plan uit te voeren kwamen we zelf capaciteit te kort. Vandaar dat we Symbol hebben benaderd, een organisatie waarvan wij al wisten dat zij veel ervaring hebben in ons domein. Symbol is voor ons op zoek gegaan naar een professional met ervaring bij GGD’s. Iemand die de context van onze organisatie snapte en die onze taal sprak, om snel verbinding te kunnen maken met managers én medewerkers. Zodoende is Maurits Dekker bij ons aangeschoven, een vaste associate van Symbol. En dat is een goede keuze gebleken.” 

Jos Rietveld, Directeur GGD Groningen

Een effectieve kwaliteitsslag behalen? 

Natuurlijk heeft uw zorgorganisatie een kwaliteitsmanagementsysteem. Waarschijnlijk ook gecertificeerd (ISO 9001:2015, HKZ, NEN 15224,…)
Veel zorgorganisaties doen hun uiterste best van het kwaliteitsmanagement iets moois te maken. Toch valt dat niet mee.
Er ‘moet’ veel. Tekortkomingen bij de externe audit zijn vervelende zaken, werken demotiverend. 

Wat zou er binnen uw organisatie veranderen als... 

  • kwaliteitsmanagement echt helpt zicht te houden op de kritische processen...
  • medewerkers gemotiveerd zijn hun bijdrage daaraan te leveren…
  • de verbetersystematiek diep geïntegreerd is in de beleidsprocessen…
  • risicomanagement een wezenlijke bijdrage levert aan de werkdruk van de professionals…
  • interne audits, incidentenmeldingen, klachten, tevredenheidsonderzoeken, contextanalyse, etc. de gedroomde / gewenste bijdrage aan de zorg leveren.

Hoe dicht staat uw organisatie bij bovenstaande resultaten?
Ik nodig u uit de korte quickscan te doen om hier zicht op te krijgen.
Het geeft u een beeld van de effectiviteit van uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem.